תאי הסטודנטים של תג מאיר שולחים ברכת "רמדאן כרים"

הסטודנטיות ב- תא מאיר באוניברסיטה העברית חילקו תמרים לשבירת הצום לסטודנטים המוסלמים בקמפוס.

הסטודנטים ב- תא מאיר באוניברסיטת בן גוריון יזמו יחד עם פורום דו קיום בנגב ואגודת הסטודנטים בבן גוריון ביקור וסעודת אפטאר אצל משפחת אל-עתאמין בכפר הבדואי-ערבי הלא מוכר: חשם זנה שבנגב.

הסטודנטים/ות איחלו לכל החוגגים והחוגגות ברכת רמדאן כרים, رمضان كريم.