חלוקת הפרחים שלנו היא מסורת המתרחשת מדי שנה ביום ירושלים שעה קלה לפני מעבר מצעד הדגלים הפוגע בשגרת החיים והמסחר של תושבי הרובע המוסלמי

מאתיים פעילי תג מאיר השתתפו במצעד הפרחים בעיר העתיקה בירושלים ביום ירושלים. חילקנו אלפי פרחים לתושבי ולסוחרי העיר העתיקה ולאנשי כוחות הביטחון.

בשער שכם שרנו יחד ״עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל העולם”. לאחר מכן נכנסנו לסמטאות הרובע המוסלמי והעיר העתיקה.

חלוקת הפרחים שלנו היא כבר מסורת המתרחשת מדי שנה ביום ירושלים שעה קלה לפני מעבר מצעד הדגלים הפוגע בשגרת החיים והמסחר של תושבי הרובע המוסלמי.

באנו להושיט יד לשלום לשכננו הערבים. אנחנו מכירים במורכבות היום הזה מבחינתם ולכן הבענו צער על הפגיעה בפרנסתם בשל מצעד הדגלים.

צילום: רפי קוץ