התרומות לתנועת הגג של תג מאיר, "י"ב בחשוון. שם התנועה מציין את יום הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין לפי התאריך העברי. התנועה הוקמה בשנת 2006 וחרטה על דגלה עידוד סובלנות ופלורליזם בחינוך הדתי.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בישראל. בנוסף ניתן לתרום בדולרים. ביצוע התרומה הוא מיידי ומערכת הסליקה היא מאובטחת. מיד לאחר ביצוע התרומה יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שלך, וקבלה לצורכי מס תישלח בהקדם.