ביקרנו בכנסייה בבית ג'ימאל שחוללה בערב ראש השנה. הזדעזענו למראה ההרס שהשאירו אחריהם הפורעים, בהם חלונות שבורים וחפצי דת וקדושה מנותצים על ריצפת הכנסיה

ביקרנו בכנסייה בבית ג'ימאל שחוללה בערב ראש השנה. הזדעזענו למראה ההרס שהשאירו אחריהם הפורעים, בהם חלונות שבורים וחפצי דת וקדושה מנותצים על ריצפת הכנסיה.

הבאנו איתנו פרחים לאנשי הכנסיה, הבענו את הצער העמוק שלנו על הפגיעה במקום הקדוש ומחינו על אוזלת היד של ממשלת ומשטרת ישראל בעצירת התופעה הזו. מאז החל גל פשעי השנאה של ביריוני הימין הקיצוני, דצמבר 2009, חוללו או הוצתו 53 אתרים קדושים לאיסלאם ולנצרות בשטחי מדינת ישראל ויהודה ושומרון.