תנועת "עוז ושלום", תנועת שלום דתית החברה בפורום תג מאיר, יזמה שיח-מחאה כנגד התגברות תגי המחיר בשבועות האחרונים.
השיח התקיים במתחם הלולים של קיבוץ כפר עציון. כמה מחברי קיבוץ כפר עציון כעסו על המחאה כנגד תגי המחיר וההתעלמות המוחלטת מהטרור הערבי. כמו כן כעסו על כך שהערב התקיים בכפר עציון, "מה לנו ותגי-מחיר", וחלקם טענו בלהט שאין טרור יהודי.

לערב הצטרפו כ-15 נערי-גבעות מהישוב בת עין הסמוך. הם חילקו לנוכחים דפים שבהם נכתב "תג מחיר- ד"ש מהיישוב בת עין", פסוק מספר במדבר העוסק בהורשת הארץ מיושביה ועוד פסוק מספר שופטים העוסק בנקמת שמשון. בקשנו מהחברים בבת עין להצטרף לשיח והם נענו והצטרפו. השוטר בכניסה שאל אותנו האם אתם בטוחים וענינו שכן. ספרנו לנוכחים על הארגונים "עוז ושלום" ו-"תג מאיר". ספרנו להם על ביקורי הסולידריות של תג מאיר אצל מוסלמים, נוצרים ויהודים, בתי כנסיות, מנזרים ומסגדים ואז אחד החברים מבת עין שאל מה הבעיה עם להצית כנסיות שהרי מדובר בעבודה זרה? ומה הבעיה בפגיעה בערבים חפים מפשע שהרי ידוע שכל הערבים זוממים להרוג אותנו? ומה הבעיה בנקמה? ועוד כהנה וכהנה.

החברים הטובים מכפר עציון ואפרת הקשיבו ולא האמינו למשמע אוזנם. אלו שרק לפני 40 דקות הפגינו נגד המפגש התייצבו בעוז מול נערי הגבעות שהמשיכו להסביר לכולם שאת הערבים צריך פשוט לגרש. תודה לחברים מקיבוץ כפר עציון ואפרת שהבינו ביחד איתנו שתגי מחיר זה לא סתם גרפיטי…