בעקבות תג מחיר ביישוב שבעמק יזרעאל, הגענו כדי לקרוא לשלום ולאחווה