הגענו אל המקום בו נהרג איאד אל חלאק עליו השלום בסמוך לשער האריות בעיר העתיקה בירושלים. הנחנו במקום עשרות צמחי סוקולנטים לזכרו, שלחנו מסר של סולידריות למשפחה בכאבה הגדול, והבטחנו להמשיך לזכור ולהזכיר את איאד.
כשצעדנו דרך שער שכם התקבלנו בחום על ידי התושבים המקומיים שהתרגשו לראות קבוצה של נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, צועדים ומזכירים את איאד.
״סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו״