חברי פורום

ארגוני תג מאיר

בינ"ה - התנועה ליהדות חברתית | הישיבה החילונית בירושלים | המרכז הרפורמי לדת ומדינה | התאחדות הסטודנטים הארצית | התנועה הירושלמית | התנועה המסורתית בישראל | התנועה הקיבוצית - אגף המשימות | התנועה הרפורמית – ליהדות מתקדמת | ירושלום | ישיבת תלפיות | לוחמים לשלום | מורשתנו – הצהרה דמוקרטית | מבוי סתום | מכון אליהו לדיאלוג בינדתי | מכון שיטים | מליץ | מרח"ב - מועצת הרבנים החילונים בישראל | מרכז גבעת חביבה | מרכז הרצוג | מרכז פרס לשלום | עוז ושלום נתיבות שלום |ציון. קהילה ארץ ישראלית | ציונות דתית ריאלית | קהילת הכרם כרמיאל | קהילת ידידיה | קהילת כל הנשמה |קהילת מוריה |קול אחד | קולך | שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם | שלום עכשיו | שתי"ל |תמורה - יהדות ישראלית | תנועת הנוער נוע"ם | תנועת י"ב בחשוון

תורמים ושותפים

The New Israel Fund • The Norwegian Embassy in Israel • The European Union • The Moriah Fund • The United States Embassy Middle East Partnership Initiative • The Gimprich Family Foundation • The Slifka Foundation • The Poppers Print Foundation • Jonathan Lopatin • The Kathryn Ames Foundation • Hekdesh • The Anne Frank Foundation • The Jewish Federation of the Greater Metrowest Region • Judy and Mike Berman • The British Shalom­Salaam Trust Daonit Foundation • Susan Feit and Eitan Stern • Knesset member Nahmias ­Verbin who in December announced she would be donating her portion of the MKs wage raise to Tag Meir