ההשתלמויות מוכרות לגמול של משרד החינוך ומטרתן היא להתמודד עם סוגיות אקטואליות של סובלנות וגזענות באזור מסוים בישראל. המשתתפים גרים ומלמדים באותה עיר ולמעשה הם שותפים בבנייתה וקידום הסובלנות בה. המורים מצטוותים לזוגות מעורבים ויוצרים יחד שינוי בקהילות האם שלהם.

ההשתלמות מורכבת מארבע רבדים של תהליך אישי וקבוצתי המעניקים למורים ידע, יכולת וביטחון בשליחותם החינוכית.

מפגש:   מפגש פנים קבוצתי בין מורים ממגוון מגזרים ודתות.

  מפגש עם דמויות ממגוון הזהויות והתרבויות בחברה הישראלית. 

לימוד:   כלים מעשיים בניהול קונפליקטים, העברת תוכן והתמודדות עם תופעות גזעניות במרחב החינוכי.

שיח:      פיתוח יכולות ניהול שיח והקשבה בין מגזרים ודעות.

מעשה:   הטמעת תוכן ההשתלמות במסגרת עבודתם החינוכית של המורים וקידום יוזמות אזוריות בין מגזרים.

 

בוגרים משתפים

"הבנתי לעומק שלנרטיב יש כמה פנים, אין סיפור אחד. קיבלתי פרספקטיבה שונה על החברה הישראלית" 

"ראיתי שאני יכול לשלב בין יהדות וסובלנות. היהדות לא גזענית"

"התלמידות אמרו לי שזאת הייתה הפעם הראשונה שהן דיברו על הנושאים האלה לא בהפסקה"

"אחרי שהשתתפתי בהשתלמות, הכיתה קיבלה בחום תלמיד ערבי מבית הספר השכן לשיעורי מתמטיקה איתנו"

"אני מורה ערבי ומעולם לא ישבתי ליד אדם עם כיפה. הפכנו לחברים"

 

שותפים 

  • קרן ריין
  • קרן סובל
  • שגרירות ארה"ב