השתלמויות למורים

לא פעם אנחנו שומעים שנעשים מעשים של שנאה, אלימות וגזענות בשם היהדות ובשם ערכים מן המסורת, מתוך כוונה להציל את העם היהודי ואת מדינת ישראל. פורום תג מאיר מבקש להזמין את המורים לדיאלוג שמושתת על אותה שפה ועל אותה מקור מסורתי – היהדות. לחשוף אותם לפניה הדמוקרטיים של המסורת ולהראות להם שאין סתירה בין מחויבות עמוקה להלכה ובין חיים שוויוניים. ההשתלמות מציידת את המשתתפים בכלים ובמטען תוכן שמסייע להם בעבודתם בשטח באופן מידי.

המפגשים מורכבים משני ערוצים מרכזיים: הערוץ הרעיוני והערוץ החווייתי. בערוץ הרעיוני המורים נפגשים עם דמויות מפתח מהציבור הדתי כדי ללמוד על הקולות הפלורליסטיים והדמוקרטיים ביהדות ובתרבותה. בערוץ החוויתי המורים משתתפים בסדנאות מעשיות של התמודדות עם גזענות בתוך כותלי הכיתה: כיצד לענות לאמירות לא מקובלות, איך לפתוח את הנושא, אילו קטעים מהמסורת היהודית יכולים לתמוך בגישתם, איך להכיל תגובות קשות בכיתה. ההשתלמות מתפתחת ומתעצבת בהתאם למשתתפים בה. הם נדרשים לכתוב מערך עיוני ופעילות אקטיבית שיעבירו עם התלמידים, רבים מהם משתמשים במקורות מן היהדות יחד עם אירועים אקטואליים. בכך, הם מתרגמים את המטען התוכני והרגשי שהם צברו בהשתלמות לפעולות בשטח עם התלמידים ועם הצוות בבית הספר.

הביטוי של התכנים בשטח הם עדות ברורה לתהליך המיוחד שהמורים עוברים. בכך המורים המשתתפים בהשתלמות מועצמים בצורה יוצאת דופן: ראשית, כפי שהם מעידים הם עוברים תהליך אישי ולא רק השתלמות מקצועית כמורים. שנית, הם החלוצים להעלות נושאים כאלה בבית הספר, ולבסוף, יש להם השפעה עצומה על עשרות תלמידים ועל החברה הישראלית והדתית כולה.

רוצים לשמוע עוד על ההשתלמויות שלנו? פנו אלינו