ההשתלמויות מוכרות לגמול של משרד החינוך ומטרתן היא לאפשר שיח אמיץ על סובלנות וגזענות במערכת החינוך, ולהעשיר אותם במטען שישרת אותם בעבודתם. בהשתלמות היכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, מפגש עם דמויות מעוררות השראה מתחומים שונים ותרגום התוכן לתוך כותלי הכיתה. המורים עוברים תהליך אישי שבו הם מגלים את הכוח שלהם כאנשי חינוך.

ההשתלמות מורכבת מארבע רבדים של תהליך אישי וקבוצתי המעניקים למורים ידע, יכולת וביטחון בשליחותם החינוכית.

מפגש:  מפגש עם דמויות ממגוון הזהויות והתרבויות בחברה הישראלית 

לימוד:  תפיסת עולם ההלכה והמחשבה היהודית ביחס לנושא הסובלנות והאחריות החברתית.

 כלים מעשיים בניהול קונפליקטים, העברת תוכן והתמודדות עם תופעות גזעניות במרחב החינוכי.

שיח:     פיתוח יכולות ניהול שיח והקשבה בין מגזרים ודעות.

מעשה:  הטמעת תוכן ההשתלמות במסגרת עבודתם החינוכית של המורים.  

 

בוגרים משתפים

"התרגשתי שיש התייחסות לנושא בחינוך הדתי ולא משהו שפונה לכל המגזרים, עיסוק שלנו כאנשי חינוך דתיים בנושא הזה. עד עכשיו זה היה טאבו שלא העזו לגעת בו. בירור עצמי שלנו בתוכנו לא קיים ומאוד נצרך ובסיסי, בירור שיביא תובנות ומחשבות, אנשים שמייצגים כיוונים שונים בתוך החינוך הדתי"

"הרגשתי שאני יכולה להביע את דעתי גם כשלא מסכימים איתי. עברתי תהליך אישי – חל בי שינוי למגזרים נוספים, מגזר מורכב מאנשים עם רגשות"

"קיבלתי כלים לא רק כמורה, אלא כאמא, אזרחית ואדם. אני איישם מודלים שנלמדו בהשתלמות בכיתה ובבית"

 

שותפים 

  • קרן סליפקא