ביקרנו את תושבי פסגת זאב שנפגעו מפשע השנאה

תושבי שכונת פסגת זאב בירושלים ספגו פשע שנאה בדמות פעולת "תג מחיר"- צמיגים של 15 מכוניות נוקבו וכתובות ״יהודים להתעורר״ רוססו על קירות הבתים. הגענו לפסגת זאב כדי להביע סולידריות עם תושבי השכונה הערבים שספגו את פשע השנאה והתקבלנו בחום בביתו של אחד מהתושבים שנפגעו.

החלטנו ביחד על הקמת קבוצת תושבים יהודים-ערבים מקומית לשמירה על קשר ולפעולה יחד.

״דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום״