בעקבות פשע שנאה

כתובות ״מוות לערבים״ רוססו בסמוך לבית הקברות בעראבה. בעקבות פשע השנאה הגענו למפגש סולידריות בעיר.
מי שכתב 'מוות לערבים' התכוון להרוג כל תהליך של שלום, אחווה, רעות ופיוס בין יהודים וערבים. המפגש שיזמנו הוליד יוזמות חדשות של מפגשים והכרויות בין יהודים לערבים, צעדות משותפות, שבילי שלום ועוד. הענקנו לראש העיר עומר וכאד עץ זית וביקשנו למסור לתושבי עראבה שלום, אהבה והרבה בריאות.
תודה ל-20 האזרחיות והאזרחים, יהודים וערבים, שהצטרפו לביקור. ביניהם פואז חוסיין מחורפיש, אלי ספרן מקיבוץ סאסא, וחברות וחברים מלוטם, תובל, כפר שמאי, עצמון חנתון ויישובים נוספים. תודה לנשים עושות שלום.