"סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו"

הגענו לואדי פוכין כדי להוסיף אור במקום טרור.

ביום שישי י"א סיון 14.6, הגיעו פושעים לאיזור החממות של אחמד ושל ארבעה חקלאים נוספים בכפר ואדי פוכין שנמצא בין ביתר עילית לצור הדסה. הם השחיתו צינורות מים, גנרטור, חממות וגידולים חקלאיים והותירו אחריהם נזק כלכלי עצום.
הגענו למקום כדי להשתתף בכאבם של החקלאים מואדי פוכין וכדי להציע סיוע ועזרה. אחמד הראה לנו את הנזק, סיפר על החיים בואדי פוכין, על יחסי שכנות טובים עם חלק מהיהודים שגרים סביב ועל הקושי במבקרים שמגיעים לאיזור כדי לטייל ומותירים אחריהם נזק רב.

״סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו״