בעקבות השחתת מאות עצי זית

הגענו לבקר את אבו-מחמוד ברכאת מדרום הר-חברון, שבחלקתו הושחתו מאות עצי זית על ידי פושעים. שתלנו ביחד עץ זית סמוך למקום בו נפרצה הגדר. סיפרנו- תוך כדי שתיית הקפה- ששתי הדתות מתנגדות בנחרצות לפגיעה בעצי פרי בעת מלחמה ושלום. נמשיך לבקר את החלקה של אבו-מחמוד ולדבר שלום.
״סור מרע עשה טוב בקש שלום ורודפהו״