בעקבות השחתת 300 עצי זית

בעקבות אירוע ״תג מחיר״ במסגרתו הושחתו כ-300 עצי זית בג'בעה הסמוכה לבת עין, הגענו במשלחת של 20 נציגות ונציגי תג מאיר למפגש סולידריות עם תושבי האיזור. ירדנו למקום בו הושחתו העצים ושתלנו ביחד עץ זית.
הכפר ג'בעה סובל מהתנכלויות חוזרות ונשנות של פעילי טרור יהודי: השחתת עצי זית, השחתת מכוניות והצתת מסגד. בסיום המפגש הביעו כולם את רצונם בשלום ואחווה בין העמים.
״סור מרע ועשה טוב״ – נמשיך לפעול נגד פושעי השנאה המבקשים לגדוע עצי זית ולפגוע בתקווה ובשלום בין העמים.