הגענו לחלק פרחים וקריאה לשלום וסובלנות

כתובות גזעניות, ביניהן: "שומרים על עיר טהורה ערבים החוצה!" רוססו על בניין המעונות במכללת הקריה האקדמית אונו, בו מתגוררים סטודנטים יהודים וערבים כאחד.

בעקבות כך הגענו לקמפוס המכללה כדי לחלק פרחים ולקרוא לשלום ולסובלנות. פגשנו את הסטודנטים המתגוררים בבניין המעונות שרוסס ושמענו מהם על התחושות הקשות שהאירוע הותיר אחריו. חילקנו לסטודנטים פלייארים המביעים את התנגדותנו לפשע השנאה תוך קריאה ברורה: "כן לשלום – לא לאלימות!"

נמשיך להגיע למקומות שנפגעו מפשעי שנאה וגזענות כדי להתנגד למעשים המביישים.