אודות

גדי גבריהו

יו"ר תג מאיר

רות קליין

רכזת שטח

תמר רכניץ

מנהלת תחום חינוך

יעקב פולברג

רכז תוכניות חינוכיות

מישל שלמי-דביר

רכזת פיתוח משאבים

בועז גריילסאמר

יועץ תקשורת